Sponsoren und Partner:

  •   Ms Kart & Event Center - Sponsor 

  •  Motul Deutschland - Sponsor


 

  • Premier Helme - Sponsor

 


 

 

  • Stylmartin - Spnosor                    

   • Design Garage - Sponsor 

  • Kiesow - Partner
 

  • Mopped an, Welt aus !!! - Parner 

  • Das Kradblatt - Partner

  • AsiaWing